Mờ sáng

Mờ sáng

Mờ sáng.. trời se se lạnh.. gió heo may leo các cành cây… cảm giác như Thu Hn đang về lại.. đạp xe lên phố.. nghe nhạc được trình diễn đầy ma mị do mụ Liên Kim Nguyễn của chúng tôi chia sẻ này..tưởng như đời kg còn gi vui hơn nữa!Mạ Liên này hay làm các bọ sửng sốt vì những lọ mọ tìm tòi rồi chia sẻ của mình thật.Thanh cừu vê ri múc nhé,cừu Liên Kim à!!

Comments are closed.