Montréal là thành phố lớn nhất của tỉnh bang Québec và thành phố đông dân thứ nhì của Canada

Montréal là thành phố lớn nhất của tỉnh bang Québec và thành phố đông dân thứ nhì của Canada

Montréal là thành phố lớn nhất của tỉnh bang Québec và thành phố đông dân thứ nhì của Canada.
Nếu kể số người nói tiếng Pháp không thôi thì Montréal đứng thứ nhì trên thế giới, sau Paris.
Tọa lạc ngay giữa thành phố là một ngọn núi nhỏ có tên là Mont Réal trong tiếng Pháp cổ (Mont Royal trong tiếng Pháp hiện đại ngày nay) – từ đó tên Montréal được sinh ra.
Trước 1975, cộng đồng người Việt ở Montréal chỉ độ 100 người, đa số là sinh viên du học. Sau đó, nhất là từ 1975 đến 1985, Montréal là nơi tiếp nhận người Việt nhiều nhất tại Canada. Thống kê dân số năm 2001 tính được 25.605 cư dân gốc Việt đông thứ nhì sau cộng đồng người Việt tại Toronto. So với dân địa phương, người Việt ở Montreal có học vấn cao (14,5%: 28,3% có bằng đại học). Một số đáng kể hoạt động trong ngành y khoa (10,4% so với 5,5% dân bản xứ). Nói chung thì cộng đồng người Việt tại Montréal đã sát nhập một cách rất hòa đồng với đời sống và dân bản xứ.

Comments are closed.