Một trợ giảng trình độ tiếng Anh vừa vừa hoàn toàn có thể chạm tới trái tim của học viên và đem đến nhiều giá trị lẫn kiến thức hơn cả giảng viên chính trong lớp đó

Một trợ giảng trình độ tiếng Anh vừa vừa hoàn toàn có thể chạm tới trái tim của học viên và đem đến nhiều giá trị lẫn kiến thức hơn cả giảng viên chính trong lớp đó

Một trợ giảng trình độ tiếng Anh vừa vừa hoàn toàn có thể chạm tới trái tim của học viên và đem đến nhiều giá trị lẫn kiến thức hơn cả giảng viên chính trong lớp đó!
Bởi vì điều điều mà ngta mong muốn nhất từ người làm giáo dục, điều thôi thúc ngta hành động nhiều nhất đó là sự QUAN TÂM, KẾT NỐI và MỐI QUAN HỆ thân tình giữa 2 phía
Đúng hay rất đúng?
Học từ vựng THẦN TỐC thì xem clip này: https://youtu.be/brMQbZtsTqE
Linh Nguyễn Nguyễn Văn Hoàng Nguyễn Tiến Phúc Hương M. Nguyễn Đông nguyễn Trần Anh Duyên Quách Trần Thu Hà Thuy Sammy!
#Nasaoenglishcenter
See Translation

Comments are closed.