Một trong những học bổng dư giả nhất mình từng biết từ Forrest Research Foundation

Một trong những học bổng dư giả nhất mình từng biết từ Forrest Research Foundation

Một trong những học bổng dư giả nhất mình từng biết từ Forrest Research Foundation, Tây Úc. Benefits của học bổng này là: học phí, 26,682 đô/năm (living allowance), còn thêm 20,011 đô/năm (accommodation allowance) và 13,000 đô cho nghiên cứu, hội thảo.
Học bổng dành cho các trường Tây Úc và bắt buộc thí sinh phải xin được admission của các trường này trước khi làm hồ sơ trực tuyến với quỹ, gồm:
– Curtin University
– Edith Cowan University
– Murdoch University
– Notre Dame University (Fremantle Campus)
– The University of Western Australia
Học bổng tài trợ cho rất nhiều ngành:
Chemical Sciences
Agricultural and Veterinary Sciences
Medical and Health Sciences
Nursing
Biological Sciences
Engineering
Environmental Sciences
Physical Sciences
Economics
Commerce, Management, Tourism and Services
Psychology and Cognitive Sciences
Studies in Creative Arts and Writing
Language, Communication and Culture
History and Archaeology
Technology
Deadline: 31/5/2017

Comments are closed.