ng bán hàng vui khi nào đó là khi khách ruột của chính bản thân phản hồi về sp của mình bán ra tốt họ tin tuỏng ng bán hàng và hợp tác với sp như chính tình bạn vốn có giữa 2 ng và kết quả là ok ⚘⚘⚘⚘

ng bán hàng vui khi nào đó là khi khách ruột của chính bản thân phản hồi về sp của mình bán ra tốt họ tin tuỏng ng bán hàng và hợp tác với sp như chính tình bạn vốn có giữa 2 ng và kết quả là ok ⚘⚘⚘⚘

ng bán hàng vui khi nào đó là khi khách ruột của chính bản thân phản hồi về sp của mình bán ra tốt họ tin tuỏng ng bán hàng và hợp tác với sp như chính tình bạn vốn có giữa 2 ng và kết quả là ok ⚘⚘⚘⚘
phản hồi chân thật về tinh dầu bưởi nhà e
“óng lắm đấy” hihi

Comments are closed.