Ngày hôm nay

Ngày hôm nay

Ngày hôm nay , ngày giỗ của Bố em nên em ở nhà lo việc gia đình , chuyện ngoài xã hội em chưa dừng ở đây .
Bố mẹ của em dạy :
Sống và thể hiện cách sống để khi ngẩng cao đầu người ta không nghĩ mình đang ….
SELFEE ” CHỤP ẢNH TỰ SƯỚNG” .
Thùng rỗng đừng nên kêu to quá lại tự điếc tai mình .
Sống và thể hiện cách sống ăn nhau cái hậu vận .
Quan trọng đừng làm ngày hôm nay to đùng xong những ngày về sau lại bé tí bé tẹo rồi dần dần lụi bại.
Cố gắng lên , nhiều người đang nhìn vào mình đấy .

Comments are closed.