Ngày nào cũng viết sổ công phu và nhật kí

Ngày nào cũng viết sổ công phu và nhật kí

Ngày nào cũng viết sổ công phu và nhật kí.
Chiều nay, nơi tôi ở mưa hơi nặng hạt và mưa đẹp đến lạ. Tôi không hề thích mưa nhưng hôm nay tôi thấy mưa qua mái hiên và rất thích.
Mưa làm mát mẹ đất và cây cỏ, hoa lá hôm sau có nắng vươn lên đến kì lạ. Lòng tôi cũng theo đó mát theo như cơn mưa vậy.
Những chú muỗi cũng theo mưa mà phát triển. Tôi thuộc nhóm máu O nên họ hàng cô di tỉ muội nhà muỗi đến xếp hàng kính chào tôi đầy đủ và nghiêm túc. Chú muỗi nào để lại những cái dấu đỏ nhỏ trên chân là thấy yêu tôi ghê gớm. Gửi yêu thương nên mới để lại vết tích.
Hôm nay, tôi thích mưa và không hề ghét nó nữa.
See Translation

Comments are closed.