Nhân dzịp 2/9 xin phép các mài cho chuỵ đổi cái avatar từ ngày xửa xưa từ hồi mới chơi Fei Bụd cái nhẻ

Nhân dzịp 2/9 xin phép các mài cho chuỵ đổi cái avatar từ ngày xửa xưa từ hồi mới chơi Fei Bụd cái nhẻ

Nhân dzịp 2/9 xin phép các mài cho chuỵ đổi cái avatar từ ngày xửa xưa từ hồi mới chơi Fei Bụd cái nhẻ.
Xin là lịch sự cho phải phép, chứ chuỵ thích thì chuỵ cứ đổi thôi. Ahihi.
Các mài chơi lễ vui vẻ nha, ăn thật nhìu vô cho mập thây, để mình chuỵ đơi toả xáng khắp tinh cầu. Ha ha

36 thoughts on “Nhân dzịp 2/9 xin phép các mài cho chuỵ đổi cái avatar từ ngày xửa xưa từ hồi mới chơi Fei Bụd cái nhẻ

  1. Mợ có ra dự buổi gặp mặt cựu sinh viên Đại học Ngoại Ngữ Thanh Xuân khoá 87 – 92 không ? 30 năm rồi nhỉ.

  2. Cứ “các mày” với hết cả mọi người là sao?
    Hay mợ Vơn ước ao được làm Công chúa Tuyết?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *