Nhân dzịp 2/9 xin phép các mài cho chuỵ đổi cái avatar từ ngày xửa xưa từ hồi mới chơi Fei Bụd cái nhẻ

Nhân dzịp 2/9 xin phép các mài cho chuỵ đổi cái avatar từ ngày xửa xưa từ hồi mới chơi Fei Bụd cái nhẻ

Nhân dzịp 2/9 xin phép các mài cho chuỵ đổi cái avatar từ ngày xửa xưa từ hồi mới chơi Fei Bụd cái nhẻ.
Xin là lịch sự cho phải phép, chứ chuỵ thích thì chuỵ cứ đổi thôi. Ahihi.
Các mài chơi lễ vui vẻ nha, ăn thật nhìu vô cho mập thây, để mình chuỵ đơi toả xáng khắp tinh cầu. Ha ha

Comments are closed.