Những kỳ vọng của người tiêu dùng thực phẩm ngày càng khắc khe và phức tạp

Những kỳ vọng của người tiêu dùng thực phẩm ngày càng khắc khe và phức tạp

Những kỳ vọng của người tiêu dùng thực phẩm ngày càng khắc khe và phức tạp. Ngoài dinh dưỡng, họ yêu cầu an toàn thực phẩm, không có mặt các chất nguy hại như dư lượng kháng sinh, kim loại nặng, beta- agonist, hormone, độc chất và độc tố nấm mốc.
Hơn nữa, họ cũng đặt nặng vấn đề như môi trường, vệ sinh, phúc lợi xã hội, chăn nuôi bền vững và trách nhiệm với xã hội. Để đáp ứng nhu cầu đặc biệt từ phân bố khối lượng thực phẩm lớn, việc nhất quán theo chiều dọc từ trang trại đến điểm bán lẻ thực phẩm trở thành mối liên kết quan trọng giữa sản xuất và tiêu dùng thực phẩm.
Các nhà sản xuất thức ăn trong tương lai sẽ phải có trách nhiệm toàn diện về thức ăn chăn nuôi phù hợp với các yêu cầu khắc khe về an toàn sinh học trong chuỗi cung cấp thực phẩm. Họ phải rà soát các thành phần trong công thức thức ăn và tìm kiếm các nguồn tự nhiên thay thế kháng sinh.
Ăn sạch thì chăn nuôi và trồng trọt phải sạch.
Và hơn thể nữa.
Plant care, Animal care, Human care.
See Translation

Comments are closed.