NÓN

NÓN

NÓN…EM
Ngắm em đội nón quay thao
Giọng ca Quan Họ anh xao xuyến lòng
Anh đi giữa tiếng trống làng
Thuyền Rồng soi bóng…Mơ màng hồn tôi
Nhớ em bổi hổi bồi hồi
Xin em đừng có đứng ngồi với ai
Từ ngày tóc xoã ngang vai
Lời yêu chưa ngỏ…Nắng cài nón nghiêng
Anh đi qua khắp mọi miền
Vẫn không quên được…Miệng duyên em cười
Nón không che kín mặt trời
Đã tròn nỗi nhớ trong tôi thủa nào
Ngắm em đội nón quai thao
Mà sao anh những xốn xao nhớ thầm…
Chiều Đông Hà Nội- 10/1/2016
Bùi Nguyễn Kim Bình
See Translation

Comments are closed.