Nông nhàn

Nông nhàn

Nông nhàn
Mưa lai rai chuyển mùa hỗm rày cũng được hai tuần. Việc làm cỏ bón phân đã xong. Chiều pha ly cà phê đá ra vườn ngồi uống thấy mấy chậu kiểng đọng nước thấy thương. Lui hui ra xúc đất ở mô hố rác đem đi vun gốc các chậu kiểng cho đầy để nước mưa khỏi đọng. Hai con chó ra dòm dòm mấy chỗ đất đào tươi rói, rồi thằng Cu Đen thò chân khoét rộng thêm làm ổ.
Mấy cái ổ của hai con chó nhà tôi vốn ngoài gốc bưởi. Hỗm rày mưa suốt đã lấp đầy hang chó, tôi ngứa mắt lấy cuốc móc rãnh thoát nước sẵn lấp bằng hang chó luôn. Tụi chó mất ổ loay hoay ra bụi chuối làm ổ vẫn bị mưa làm chèm nhẹp. Nay sẵn chỗ đất mới đào trên mô hố rác làm ổ chắc là ngon.
Sáng dậy pha ly cà phê ra vườn ngồi uống. Trên trời mây xám lửng lờ trôi. Dưới đất thằng Cu Đen kia nằm ổ chó mới ngóc đầu lên nhìn chủ.
Đời cứ thế mà trôi.

Comments are closed.