Ở nơi mình làm việc các sếp trên tổng yêu cầu phải chào cờ mỗi sáng thứ hai

Ở nơi mình làm việc các sếp trên tổng yêu cầu phải chào cờ mỗi sáng thứ hai

Ở nơi mình làm việc các sếp trên tổng yêu cầu phải chào cờ mỗi sáng thứ hai, tất nhiên chào cờ là phải hát Quốc ca. Cả hệ thống tuân thủ răm rắp, riêng đơn vị mình thì không. Đơn giản vì anh Chương anh mình – cục trưởng cục NTBD đã rỉ tai là anh chưa cấp phép cho bài Tiến quân ca, mà mình thì không thích làm cái gì chui nhủi, mình là người đàng hoàng . Có sếp nào thích khiển trách nhà cháu nữa không?

Comments are closed.