phở trộn 65 lãn ông

phở trộn 65 lãn ông

phở trộn 65 lãn ông
thịt gà rất ngon, chọn kỹ, lòng tràng mề ngon,
đùi nhiều da hay cánh, chân rút xương ở đây rất ổn,
nộm cũng ngon
phục vụ ổn
nên ngồi vỉa hè vì trong ngõ hơi bí
nhưng ngồi trong nhà có cái hay là ngắm bà chủ làm gà, thú vị.
nhưng đừng ăn phở nước ở đây
#beoan
#beopho

Comments are closed.