Răng mà có những người nói láo nói điêu ra mặt thế biết

Răng mà có những người nói láo nói điêu ra mặt thế biết

Răng mà có những người nói láo nói điêu ra mặt thế biết , kiểu này làm méo j nói biết ngượng mồm mặt dày chắc đổ bê tông xây nhà xí ,đúng là khinh thường
Thế mới có câu ” biết người biết mặt ko biết lòng ” thiệt đáng sợ
See Translation

36 thoughts on “Răng mà có những người nói láo nói điêu ra mặt thế biết

    1. Hihi có việc gấp nên lai vào dn lại, để cuối tháng sx ra nhà cho được lâu lâu lun dì

    1. Dạ ok c iu, tuần sau lấy sua rua mặt với mấy cái j đó đợt trước chưa lấy lấy lun nha c ưu đãi lun nak kkkk

    1. Hihi có c ak, ghe e đi nào, lâu ngày quá rồi ghé e sớm nha , chớ lâu k gặp e nhớ rồi đó

  1. Kakaa kiếm cơm kiếm cả đời , đẹp là phải triển ngay c ơi sắp xếp ghé e sớm nầu, lâu quá rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *