Răng mà có những người nói láo nói điêu ra mặt thế biết

Răng mà có những người nói láo nói điêu ra mặt thế biết

Răng mà có những người nói láo nói điêu ra mặt thế biết , kiểu này làm méo j nói biết ngượng mồm mặt dày chắc đổ bê tông xây nhà xí ,đúng là khinh thường
Thế mới có câu ” biết người biết mặt ko biết lòng ” thiệt đáng sợ
See Translation

Comments are closed.