SẮC THU

SẮC THU

SẮC THU
( Thuận nghịch độc- họa )
(Thuận)
Thu sắc đẹp trời bởi thắp mơ
Tím mây vờn nhẹ ánh dương hờ
Du đời lãng khách tâm thờ thẫn
Thả gót phiêu hồn dạ vẩn vơ
Mù mịt khói lam say gió khẽ
Quạnh hiu đường trắng gợn sương mờ
Ru chiều cảnh lạc rơi vàng lá
Thu đọng mộng tràn mắt ngẩn ngơ
(Nghịch)
Ngơ ngẩn mắt tràn mộng đọng thu
Lá vàng rơi lạc…. cảnh chiều ru
Mờ sương gợn trắng đường hiu quạnh
Khẽ gió say lam khói mịt mù
Vơ vẩn dạ hồn phiêu gót thả
Thẫn thờ tâm khách… lãng đời du
Hờ dương ánh nhẹ vờn mây tím
Mơ thắp bởi trời đẹp sắc thu
25/05/2017- Đào Mạnh Hà
————— XƯỚNG —————-
CHIỀU THU.
( tnđ)
* THUẬN.
Thu vàng trải rộng thoáng chân mơ.
Lẻ bóng đơn côi bước hững hờ.
Du lãng gợi tình thơ hẻo hắt.
Khách bồng khêu điệu nhạc vu vơ.
Mù sương phảng phất làng thôn lặng.
Lệ nhỏ lưa thưa xóm vắng mờ.
Ru hỡi..! Bạn đường theo lối cũ.
Thu tàn giã biệt ngẩn hồn ngơ.
&%&%&%&
* NGHỊCH.
Ngơ hồn ngẩn biệt giã tàn Thu.
Cũ lối theo đường bạn.. Hỡi ru..!
Mờ vắng xóm thưa lưa nhỏ lệ.
Lặng thôn làng phất phảng suơng mù.
Vơ vu nhạc điệu khêu bồng khách.
Hắt hẻo thơ tình gợi lãng du.
Hờ hững bước côi đơn bóng lẻ.
Mơ chân thoáng rộng trải vàng Thu.
Chiều…25.5.2017
Hùng Minh Trần

Comments are closed.