Sáng nay 19

Sáng nay 19

Sáng nay 19.4, tại góc đường Nguyễn Đình Chiểu – Cách Mạng tháng 8, Q.3 Tp.HCM, nơi đông người qua lại. Không biết ông kẹ nào hồi tối xịt sơn lên một cửa tiệm đòi ĐMCS làm…hết hồn. Gần 30.4 rồi, cẩn thận củi lửa ^-^

Comments are closed.