Sổ liên lạc đầu tiên của con trai

Sổ liên lạc đầu tiên của con trai

Sổ liên lạc đầu tiên của con trai. ☺☺☺
Bố mẹ sẽ cô gắng hết sức để cho con một môi trường tốt nhất, để con trở thành em bé hạnh phúc nhất ❤❤❤
Vì… con lớn khôn chẳng đợi bố mẹ rảnh, con cần được học, cần được chơi chẳng đợi bố mẹ giàu. Thôi thì cố gắng vì tương lai con em chúng ta ^^
33 tháng tuổi, sau 5 lần đổi trường. Hi vọng đây sẽ là lần cuối cho tới khi con lên lớp 1. Sự học sự chơi của con tưởng dễ thế mà khó!
See Translation

Comments are closed.