sợ nhề

sợ nhề

sợ nhề, tẩu-biz với xe-biz bây giờ có những ông muốn ngồi hẳn lên mồm thiên hạ. Ok nhé, thích cứ ngồi tôi cắm con mẹ hẳn 3 cái que hương lên lỗ mũi cho các ông hưởng luôn.
đụ mẹ toàn 3 cái xu đinh tán với dăm bảy thanh gỗ mục cứ tưởng mình là tiến sỹ với thầy bà gì kinh lắm không bằng.
tút này không hẳn chỉ thể hiện sự ngứa mắt, còn bao gồm cả công kích vãi cả lồn cá nhân bổ thẳng vào mõm. Con nào đọc được thấy ngứa thì đúng là bố nói chúng mày rồi đấy =))))))

Comments are closed.