Tâm trạng là gì

Tâm trạng là gì

Tâm trạng là gì?
Là lúc đầu bạn chứa 1 đống thứ, khi nghe mỗi bản tình ca, anh Lệ Rơi đều đến hỏi thăm, rồi ko chịu trở về vườn bưởi của ảnh nữa… và kết quả là sẽ ko nghe hết nổi 1 bài nào cả.
Bình ổn là gì?
Là lúc bụng bạn chưa đầy những thứ lổn nhổn, mỗi bản tình ca đều chạm đến tận cùng suy nghĩ, cảm giác ca sỹ hát cho riêng mình, là an ủi là vuốt ve…cuối cùng có thể cả ngày nghe đi nghe lại 1 bài thôi.
Luôn mong trình độ văn chương cao hơn một chút, để mỗi lời ca được dịch ra truyền đạt hết được những gì sâu thẳm nhất, mượt mà nhất….Tình ca.!
See Translation

Comments are closed.