Thế nào là một buổi sáng thứ Hai đẹp

Thế nào là một buổi sáng thứ Hai đẹp

Thế nào là một buổi sáng thứ Hai đẹp?
Là một thứ Hai bận rộn, có nhiều việc cấp bách để làm liền, có nhiều kế hoạch cần phải cố gắng, có nhiều dự định để ấp ủ theo đuổi.
Nếu buổi sáng thứ Hai bạn thức dậy hoặc không có việc gì làm hoăc không biết làm gì thì bạn nên thay đổi.
Sống không có ước mơ còn đáng sợ hơn cả việc thất bại trong việc thực hiện ước mơ ở điểm bạn càng sống bạn cáng rỗng, trong khi đó nếu bạn dám theo đuổi ước mơ, dù bạn thất bại, trái tim bạn vẫn được bơm đầy cảm xúc, khối óc bạn được tinh luyện bởi những trải nghiệm, baì học quý giá.
Không ai sống dùm, ước mơ dùm, lesson learnt dùm bạn hết.
Bạn phải tự dấn thân thôi…

Comments are closed.