Thi đua môn nữ công gia chánh với Nga Pham

Thi đua môn nữ công gia chánh với Nga Pham

Thi đua môn nữ công gia chánh với Nga Pham, mình chế biến ra cái món hợp chủng quốc này. Ăn cũng không tệ, chỉ có điều vừa ăn vừa băn khoăn không biết cái mình đang ăn có tên là gì.
Đây là một băn khoăn có hàm lượng học thuật rất cao vì cái mà người ta gọi là ý nghĩa cuộc sống nhiều khi chỉ đơn giản là cái tên mà người ta đặt cho khoảnh khắc mà mình đang sống.

Comments are closed.