THƠ THỀM PHỐ

THƠ THỀM PHỐ

THƠ THỀM PHỐ
Cảm theo BÀI THƠ của Nguyễn Hoài Phố
Góc phố bệt ngồi ta viết
Lá vàng đâu trốn mất tiêu
Bài thơ học trò cá biệt
Mau về ,nha hạ thương yêu.
Xanh tháng năm phải lòng xiêu
Chữ viết cười nghiêng muôn ngã
Thơ của anh theo cánh diều
Thổi gió reo vi vu lá.
Bài thơ riêng của mình anh
Viết hoài đem mưa mùa nắng
Tan lớp chờ em để dành
Hối hả khoe nè áo trắng.
Bài thơ chiếc gối mùa đông
Ấm choàng lên em khoảng lặng
Rét có chỗ để nằm không?
Bài thơ anh đặt lên tay
… ngay ngắn.
Bài thơ thở dài miên man
Bây giờ là ngày thứ mấy?
Chờ lâu sao hoài không thấy
Hạ về rồi nắng quên sang…
…thăm….
Qua thăm bạn hiền Nguyễn Hoài Phố nè, chúc bạn ngủ ngon

Comments are closed.