THU HÚT NHÂN TÀI

THU HÚT NHÂN TÀI

THU HÚT NHÂN TÀI
Lâu lâu chưa trao đổi với các head hunter để xem việc tuyển dụng nhân sự có chất lượng thực sự cho các công ty dạng Viettel, Vin Group .. nói chung là nhóm các cty các dạng vậy, hiện nay đã trở nên dễ dàng chưa. Nhưng theo mình thì vẫn chưa có nhiều nhân sự tốt chịu đi làm cho những cty dạng này, kể cả giá cao.
Các công ty Việt mới phát triển, đạt mức cần xây dựng môi trường làm việc tốt nhằm thu hút nhân sự trên thị trường lao động chuyên nghiệp như vậy , giờ vẫn sẽ phải tự gây dựng theo cách tự xây lực lượng nhân sự cho mình.
Mình biết 2 cá nhân , dù họ chưa có thương hiệu , là nhân tài thật sự, đã làm cho Viettel với nhiều tâm huyết, vậy mà họ không giữ chân được. Đủ thấy môi trường và văn hóa làm việc của Viettel chưa đạt được mức đi mua dễ dàng được lao động ở mức chuẩn quốc tế, chưa nói chuyện giữ chân và khai thác họ ở khía cạnh đào tạo thêm những lứa lao động tốt từ nguồn nội bộ.
Mới chỉ biết trả giá cao, nhưng vẫn còn tư duy ông chủ, thì chỉ có thể mua được chút thời gian ngắn nào đó, như sự tiện chân của các nhân tài rảnh rỗi, đảo qua chút lấy tiền . Tự xây vẫn tốt hơn nhiều.

Comments are closed.