“Tình khúc Bạch Dương”

“Tình khúc Bạch Dương”

“Tình khúc Bạch Dương”
Bộ phim kể về đời sống người Việt tại Liên Xô thập kỷ 90!
Tôi may mắn được tham gia một vai nho nhỏ và được sống lại không khí thời sinh viên tại Nga của mình!
Những ngày quay của đoàn tại thành phố Krasnodar thật vui và đáng nhớ!

Comments are closed.