Together

Together

Together, we can “HACK THE FUTURE”
Trong một hội thảo phân tích về thế hệ Y, có nghiên cứu cho rằng ba năm nữa, thế hệ Y, những người sinh trong giai đoạn 1986-2000, sẽ là thành phần lớn nhất, 43,4% trong tổng lực lượng lao động tại Việt Nam. Họ chính là một thế hệ những người năng động, sáng tạo, liên tục đổi mới và đột phá trong suy nghĩ và cách làm. Dễ thấy thế hệ Y bắt đầu bước ra khỏi xu hướng ngày làm 8 giờ, họ chọn những công việc có thể làm chủ được thời gian, thỏa sức với những ý tưởng, đó chính là xu hướng khởi nghiệp.
Quan sát quá trình trưởng thành của các starup trẻ qua từng năm, chị Trương Lý Hoàng Phi –CEO Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC), Tổng thư ký Hội Doanh Nhân Trẻ, trưởng ban tổ chức chương trình phấn khởi chia sẻ tín hiệu tích cực: “Càng ngày, các bạn trẻ càng có tư duy nhạy bén về nhu cầu của thị trường và nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Đây là cơ hội để doanh nghiệp SME ứng dụng một dịch vụ phù hợp với giá phải chăng, cũng là điều kiện để startup hoàn thiện sản phẩm của mình”.

Comments are closed.