tôi sinh ra trong chiến tranh

tôi sinh ra trong chiến tranh

tôi sinh ra trong chiến tranh, lớn lên khi đất nước vừa hoà bình với những chỉ tiêu phân phối độc đáo, và từ đó tôi đã chứng kiến một quốc gia phát triển thần kỳ, từ khi nhà nước phân phối cho mỗi người được mua ba lạng thịt hằng tháng, bây giờ mỗi người được phân mua 10 ký mỗi tháng, rồi mai đây, xây được CNXH rồi, chắc mỗi người sẽ ăn 1 tấn thịt lợn mỗi tháng
#truongphonggiaoducanlon

11 thoughts on “tôi sinh ra trong chiến tranh

  1. Hii XHCN sướng hơn Tư Bản rồi 1 tháng được ăn đến 10kg THỊT heo luôn

  2. Chuyện có gì lớn đâu anh,công văn vận động cho giao viên trong ngành góp phần tiêu thụ thịt chia sẻ khó khăn với bà con

  3. Lê Phương Nguyên em cãi làm gì… mấy thằng ngu bỏ mẹ thì cứ để nó ăn thịt heo đi. Bản chất là vì sao không xuất khẩu được? Nhiễm kháng sinh nên không nước nào chịu mua để đầu độc dân họ, nên trên nó mới ép dân “thôi thì mỗi ngày tụi mày ăn uống độc hại quen rồi, giờ ăn thêm tí kháng sinh cho chết mẹ tụi mày còn tao có tiền”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *