tôi sinh ra trong chiến tranh

tôi sinh ra trong chiến tranh

tôi sinh ra trong chiến tranh, lớn lên khi đất nước vừa hoà bình với những chỉ tiêu phân phối độc đáo, và từ đó tôi đã chứng kiến một quốc gia phát triển thần kỳ, từ khi nhà nước phân phối cho mỗi người được mua ba lạng thịt hằng tháng, bây giờ mỗi người được phân mua 10 ký mỗi tháng, rồi mai đây, xây được CNXH rồi, chắc mỗi người sẽ ăn 1 tấn thịt lợn mỗi tháng
#truongphonggiaoducanlon

Comments are closed.