Trận đấu tỉ đô siêu thành công về pr tạo bão dư luận khắp thế giới

Trận đấu tỉ đô siêu thành công về pr tạo bão dư luận khắp thế giới

Trận đấu tỉ đô siêu thành công về pr tạo bão dư luận khắp thế giới. Cả một nơi hẻo lánh hầu như Vietnam chả ai quan tâm đấm bốc cũng rộn ràng theo.
Kẻ thua sấp mặt nói nhiều, make noise nhiều.
Kẻ thắng chỉ thể hiện đẳng cấp thực sự nơi cần thể hiện: sàn đấu.
Có thể chảnh, có thể kiêu, gì cũng được. Nhưng bạn chỉ nên như vậy khi bạn có “đẳng” thật sự. Mà khi đến đẳng thật, cũng chả mấy ai cần làm rầm rĩ nữa.

Comments are closed.