Trong một ngày

Trong một ngày

Trong một ngày, thời tiết rất pín bò. Anh xét lại list bạn lẩu thập cẩm. Có người đã về miền thắng cố. Nhiều anh em sống còn xưa, nay chỉ là cọng lá mơ giữa đĩa quan hệ chó chặt ngồn ngộn.
Lòng chần sống sượng. Anh thấy quanh mình rặt mắm tôm. Cùng vị húng bạc hà. Rươi đã hết mùa thì vỏ quýt chẳng có ích gì. Kiệu vẫn còn đây, thịt quay đâu rồi…
Rượu thuốc uống với steak không ổn. Còn bia chó là một trò rất rởm đời. Bún riêu cố nhồi bò tái cũng củ chuối. Nhưng không sợ bằng rượu vang với lòng lợn. Lại còn đòi 100%.
Ba sôi, hai lạnh. Cỗ lòng chế biến khó ngon mà ăn đúng điệu lại càng khó…

Comments are closed.