Trước khi đi cắt ngang tất cả các loại cây và hoa

Trước khi đi cắt ngang tất cả các loại cây và hoa

Trước khi đi cắt ngang tất cả các loại cây và hoa. Đinh ninh về chắc phải tái tạo vì không tưới không tỉa tót.
Nửa đêm về đến nhà việc đầu tiên là lao ra cái sân bộn bề kia xem còn màu xanh không.
8h30 sáng nay thì chụp cái ảnh này.
Toàn bọn tranh thủ mình đi vắng lén lút lớn.
Bao nhiêu tình yêu không xả được cho ai, dồn hết cho bọn này khiến mình gày rộc đi.

Comments are closed.