Ủ uôi fb nhắc lại ngày này năm xưa cụ Phan Bội Châu viết về người Việt ta dư nài nài:

Ủ uôi fb nhắc lại ngày này năm xưa cụ Phan Bội Châu viết về người Việt ta dư nài nài:

Ủ uôi fb nhắc lại ngày này năm xưa cụ Phan Bội Châu viết về người Việt ta dư nài nài:
(…) Vì vậy, giờ đây tôi xin kể những điều tai nghe mắt thấy để quốc dân cùng biết: Hay nghi kỵ lẫn nhau, không làm nên việc gì cả, đó là điều rất ngu thứ nhất. Tôn sùng những điều xa hoa vô ích, bỏ bễ những sự nghiệp đáng làm, đó là điều rất ngu thứ hai. Chỉ biết lợi mình mà không biết hợp quần, đó là điều rất ngu thứ ba. Thương tiếc của riêng, không tưởng đến việc ích chung, đó là điều rất ngu thứ tư. Biết có thân mình nhà mình mà không biết có nước, đó là điều rất ngu thứ năm. Dân được cường thịnh là nhờ có sự nghiệp công ích. Nay những việc đó, người nước ta đều không thể làm được. Hỏi vì sao không làm được, thì nói là vì không có tiền của. Sở dĩ không có tiền của là vì đã tiêu phí vào những việc vô ích xa hoa rồi. Chả biết nợn nuôi ra bán đi đâu được bao nhiêu xèng nhưng cứ nuôi cứ bán cứ khóc đòi giải cứu, bụt hiện za hỏi vì xao chon hóc thì bảo mấy năm trước năm nao cũng hóc năm nay không hóc chon nhớ!

12 thoughts on “Ủ uôi fb nhắc lại ngày này năm xưa cụ Phan Bội Châu viết về người Việt ta dư nài nài:

    1. nông dân xứ vịt khổ thiệt dưng mà đòi giải cíu thì nà hem đúng nhở cô gái phi thường nhở

  1. Rất tiếc là cụ Phan khai trí thất bại.
    Nhìn họ thấy tội tội. Họ không thể tự khai trí thì chắc phải thay đổi môi trường sống hoặc việc làm. Công nhân chẳng hạn. Họ sẽ tiếp xúc với nội quy, hợp đồng, pháp luật .. chắc sẽ khai trí nhanh hơn
    Người Hà Nội gốc văn minh, thanh lịch nhờ Pháp dùng luật. Còn trường hợp này thấy chị bắt họ đối mặt sự thật kinh tế thị trường

    1. X cũng thấy tội. Nhưng mình thấy tội thì vẫn k đem lại được đồng nào cho họ :((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *