Vài ngày gần đây toàn chỉ nghe được những câu đại khái như là: “Họ/ngta không bằng mình đâu”

Vài ngày gần đây toàn chỉ nghe được những câu đại khái như là: “Họ/ngta không bằng mình đâu”

Vài ngày gần đây toàn chỉ nghe được những câu đại khái như là: “Họ/ngta không bằng mình đâu”. Tôi có thể hiểu được là à chúng ta còn quá tự kiểu tự đại và là người giỏi nhất trong xung quanh những người/tổ chức kém hơn chả có gì đáng hả hê cả. Chúng ta nên tự đánh giá mình và so sánh với những tổ chức lớn. Đấy mới là lời mở đầu của câu chuyện.
Vấn đề cực kì bức bối có thể nói rất nhiều nhưng tự hứa là không than thở trên mạng Xã Hội nên viết ít thôi. Như là cai vậy ^^
Thế tôi mới nói các ông học tiếng Anh đi. Tổ chức nước ngoài mạnh hơn bên mình nhiều https://goo.gl/ncmUzs
#NasaoEnglishCenter
See Translation

Comments are closed.