Xin được đưa lên đây cập nhật sao kê những khoản các bạn gửi sau để ủng hộ các con của Bạch Hồng Quyền

Xin được đưa lên đây cập nhật sao kê những khoản các bạn gửi sau để ủng hộ các con của Bạch Hồng Quyền

Xin được đưa lên đây cập nhật sao kê những khoản các bạn gửi sau để ủng hộ các con của Bạch Hồng Quyền.
Xin được giải thích là một số bạn ủng hộ sau khi tôi đã trao tận tay cho em của Hoàng Bình, số tiền mấy triệu đấy được chuyển sang ủng hộ gia đình Quyền.
Tôi xin nhờ chị Đặng Bích Phượng đưa tận tay số tiền 13,300,000 cho vợ của Quyền. Trước tôi ghi là 15.3 bởi bỏ sót 2T một bạn gửi cho mẹ của nạn nhân Đỗ Đăng Dư.
Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Số tiền của chúng ta không nhiều nhưng tôi tin là sẽ làm ấm lòng những người thân của Quyền.
Chỉ xin lưu ý là các bạn có thể ghi nội dung chuyển tiền rõ ràng sao cho nhìn trên sao kê là có thể nhận ra khoản tiền của mình ngày. Lần trước có bạn kêu không thấy, hỏi ngân hàng họ bảo chuyển rồi, làm tôi bối rối nhưng rồi bạn ấy cũng nhận ra khoản tiền của mình. Các bạn yên tâm là tài khoản này tôi chỉ dùng cho việc này. Không một đồng nào của các bạn thất thoát được. Tôi trận trọng những tấm lòng của các bạn.

Comments are closed.