Xin hỏi các bạn am hiểu fb là có cách nào mình xoá bỏ tất cả “friends” để làm lại từ đầu

Xin hỏi các bạn am hiểu fb là có cách nào mình xoá bỏ tất cả “friends” để làm lại từ đầu

Xin hỏi các bạn am hiểu fb là có cách nào mình xoá bỏ tất cả “friends” để làm lại từ đầu? Fb tôi có khoảng 1200 “friends” nhưng phần đông là thụ động hay theo dõi, rình mò là chính. Mấy ngày qua tôi đã phát hiện khá nhiều và đã xoá hết hay block hết. Tôi muốn chọn “friends” có bàn luận một cách xây dựng và đàng hoàng thôi.

Comments are closed.