Yeah

Yeah

Yeah! Up được rồi! Clip Bìn và bố Tú nói tiếng Trung và tiếng Anh! Xem hết đi các cô chú, xem chị Điệu chỉ bố tiếng Hoa nè!
Trời ơi, thấy ghét dễ sợ hai bố con. ❤️❤️❤️Đúng là trẻ con học nhanh hơn người lớn. Mới học tiếng Trung được vài buổi mà biết đọc biết viết luôn, thật đáng cơm quá mà!

Comments are closed.